Disclaimer

Disclaimer/Voorwaarden Betonsupport

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Betonsupport. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Betonsupport is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. In geval van overtreding kan Betonsupport de overtreder een boete opleggen van € 25.000,-

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Betonsupport niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Betonsupport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Betonsupport geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Betalingen

Lidmaatschap wordt maandelijks in rekening gebracht en is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Elke derde maandag van de maand wordt een bedrag van € 22,93 (€ 18,95 ex btw en € 3,98 btw) afgeschreven worden van uw rekening.

Afmelding

U bent minimaal 1 jaar betalend lid. Na 1 jaar lidmaatschap kunt u de lidmaatschap opheffen door contact op te nemen via info@betonsupport.nl. Na afmeldingen vervallen al kortingen van collectiviteit. Alle bedrijven die samenwerken met Betonsupport worden op de hoogte gehouden van uw afmelding.

Uw gegevens

Uw gegevens kunnen worden ingezien door bedrijven die samenwerken met Betonsupport. De bedrijven die samenwerken met Betonsupport kunnen contact met u op gaan nemen.